AVV CAO Bouw en Infra 2019

0
1829


26 februari 2019

AVV CAO Bouw en Infra 2019

Download: AVV CAO Bouw en Infra 2019 (21-02-19)

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Bouwnijverheid.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 26 februari 2019, nr. 11350, onder UAWnr. nr. 12066.