AVV CAO Bouw en Infra 2017-2018

0
3683


29 juni 2017

AVV CAO Bouw en Infra 2017-2018

Download: AVV CAO Bouw en Infra 2017-2018 (26-06-17)

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Bouwnijverheid.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 28 juni 2017, nr. 29981, onder UAWnr. nr. 11865.