AVV CAO Bouw 2016-2017

0
8032


8 april 2016

AVV CAO Bouw 2016-2017

Download: AVV CAO Bouw en Infra 2016-2017
Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Bouwnijverheid 2016-2017.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 8 april 2016, nr. 18112, onder UAWnr. nr. 11749.