AVV CAO Boekhandel 2017-2018

0
1600


6 december 2017

AVV CAO Boekhandel 2017-2018

Download: > AVV CAO Boek- en Kantoorvakhandel 2017-2018 (24-11-17)

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Boekhandel en Kantoorvakhandel.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 30 november 2017, nr. 61775, onder UAWnr. nr. 11907.