AVV CAO Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 2010–2011

0
1470


24 november 2010

AVV CAO Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 2010–2011

Download: > AVV CAO Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 2010–2011

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 2010–2011.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 19 november 2010, nr. 18404, onder UAWnr. Nr. 11075.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

> Meer over deze CAO

Bron: Overheid.nl/Officiële Bekendmakingen