AVV CAO Bikudak 2008-2010

0
735


AVV CAO Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

4 december 2008

Download: AVV CAO Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 2008-2010 »

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 2008/2012.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 24-11-2008, nr. 228, onder UAW Nr. 10855.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Bron: http://www.overheid.nl/op/

CAO-nieuws
meer »

– advertentie –

Kwaliteit voor een lage prijs
Voor intermediairs die payroll in hun

dienstverlening willen opnemen.

Kostprijs + 3%

Al vanaf 1 medewerker. > lees meer