AVV CAO Betonproductenindustrie 2017-2019

0
158


21 december 2017

AVV CAO Betonproductenindustrie 2017-2019

Download: AVV CAO Betonproductenindustrie 2017-2019 (18-12-17)

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Betonproductenindustrie.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 20 december 2017, nr. 67712, onder UAW nr. 11919.