AVV CAO Betonproductenindustrie 2016-2017

0
2078


19 mei 2016

AVV CAO Betonproductenindustrie 2016-2017

Download: AVV CAO Betonproductenindustrie 2016-2017

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Betonproductenindustrie 2016-2017.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 19 mei 2016, nr. 19747, onder UAW nr. 11756.