AVV CAO Besloten Busvervoer 2019

0
193


16 september 2019

AVV CAO Besloten Busvervoer 2019

Download: AVV CAO Besloten Busvervoer 2019 (22-07-19)

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Besloten Busvervoer.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 25 juli 2019, nr. 35972.