AVV CAO Besloten Busvervoer 2017-2018

0
1403


9 maart 2017

AVV CAO Besloten Busvervoer 2017-2018

Download: AVV CAO Besloten Busvervoer 2017-2018 (02-03-17)

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Besloten Busvervoer.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 7 maart 2017, nr. 6746, onder UAWnr. nr. 11840.