AVV CAO Besloten Busvervoer 2015-2016

0
1331


20 mai 2015

AVV CAO Besloten Busvervoer 2015-2016

Download: AVV CAO Besloten Busvervoer 2015-2016

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Besloten Busvervoer.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 13 mai 2015, nr. 4109, onder UAWnr. nr. 11654.