AVV CAO Bakkersbedrijf 2009-2013

0
2316


16 oktober 2009

AVV CAO Bakkersbedrijf

Download: > AVV CAO Bakkersbedrijf 2009-2013

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Bakkersbedrijf.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 16 oktober 2009, nr. 15567, onder UAWnr. 10934.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Bron: Overheid.nl/Officiële Bekendmakingen