AVV CAO Bakkersbedrijf 2008-2012

0
2557


14 mei 2008

AVV CAO Bakkersbedrijf 2008-2012
Tekst: download

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor personeel werkzaam in het Bakkersbedrijf.
Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 06-05-2008, nr. 85, onder UAW Nr. 10769.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Het besluit is te vinden op http://www.overheid.nl/op/ of maak gebruik van onze download.

– advertentie –

Kwaliteit voor een lage prijs
Voor intermediairs die payroll in hun

dienstverlening willen opnemen.

Kostprijs + 3%

Al vanaf 1 medewerker. > lees meer