AVV CAO Architectenbureaus 2019-2021

0
345


21 november 2019

AVV CAO Architectenbureaus 2019-2021

Download: AVV CAO Architecten 2019-2021 (13-11-19)

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Architectenbureaus.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 19 november 2019, nr. 49452.