AVV CAO Architectenbureaus 2016-2017

0
367


30 november 2016

AVV CAO Architectenbureaus 2016-2017

Download: AVV CAO Architecten 2016-2017

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Architectenbureaus.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 30 november 2016, nr. 42260, onder UAWnr. 11819.