AVV CAO Architectenbureaus 2014-2015

0
800


11 april 2014

AVV CAO Architectenbureaus 2014-2015

Download: AVV CAO Architecten 2014-2015 (08-04-14)

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Architectenbureaus 2014-2015.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 11 april 2014, nr. 7802, onder UAWnr. 11547.