AVV CAO Architectenbureaus 2013-2015

0
747


15 november 2013

AVV CAO Architectenbureaus 2013-2015

Download: AVV CAO Architecten 2013-2015

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Architectenbureaus 2013-2015.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 14 november 2013, nr. 30469, onder UAWnr. 11479.