AVV CAO Architecten 2018-2019

0
335


5 januari 2018

AVV CAO Architectenbureaus 2018-2019

Download: AVV CAO Architecten 2018-2019 (05-01-18)

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Architectenbureaus.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 5 januari 2018, nr. 896, onder UAWnr. 11920.