AVV CAO Apotheken 2017

0
1101


19 april 2017

AVV CAO Apotheken 2017

Download: AVV CAO Apotheken 2017 (14-04-17)

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Apotheken.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 14 april 2017, nr. 17289, onder UAWnr. nr. 11849.