AVV CAO Ambulancezorg 2016-2018

0
1077


11 april 2016

AVV CAO Ambulancezorg 2016-2018

Download: AVV CAO Ambulancezorg 2016-2018

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Ambulancezorg.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 11 april 2016, nr. 12985, onder UAWnr. nr. 11750.