AVV CAO Ambulancezorg 2014

0
191


3 maart 2014

AVV CAO Ambulancezorg 2014

Download: AVV CAO Ambulancezorg 2014

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Ambulancezorg.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 6 februari 2014, nr. 159, onder UAWnr. nr. 11526.