AVV CAO Algemene bank 2010

0
1404


23 augustus 2010

AVV CAO Algemene bank

Download: > AVV CAO Algemene bank

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Algemene bank (tot 1 nov. 2010).

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 19 augustus 2010, nr. 13078, onder UAWnr. Nr. 11044.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

> Meer over deze CAO

Bron: Overheid.nl/Officiële Bekendmakingen