AVV CAO Afbouw 2011-2012

0
1472


23 november 2011

AVV CAO Afbouw 2011-2012

Download: > AVV CAO Afbouw 2011-2012

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Afbouw.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 17 november 2011, nr. 19090, onder UAW nr. 11231.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

> Meer over deze CAO