AVV CAO Afbouw 2010

0
1380


10 november 2010

AVV CAO Afbouw 2010

Download: > AVV CAO Afbouw 2010

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Afbouw 2010.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 10 november 2010, nr. 17771, onder UAWnr. Nr. 11071.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

> Meer over deze CAO

Bron: Overheid.nl/Officiële Bekendmakingen