AVV CAO Aardappelen, Groenten en Fruit, Detailhandel in- 2011-2012

0
1728


23 maart 2011

AVV CAO Aardappelen, Groenten en Fruit, Detailhandel in- 2011/2012

Download: > AVV CAO Aardappelen, Groenten en Fruit, Detailhandel in- 2011-2012

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Aardappelen, Groenten en Fruit, Detailhandel in- 2011/2012.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 10 maart 2011, nr. 2515, onder UAWnr. 11141.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

> Meer over deze CAO

Bron: Overheid.nl/Officiële Bekendmakingen