AVV Algemene Bank-CAO 2011

0
1278


22 augustus 2011

AVV Algemene Bank-CAO 2011

Download: > AVV Algemene Bank-CAO 2011

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Algemene Bank-CAO 2011.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 18 augustus 2011, nr. 13666, onder UAW nr. 11200.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

> Meer over deze CAO

Bron: Overheid.nl/Officiële Bekendmakingen