Akkoord loonsverhoging CAO Hellende Daken 2019-2022

0
396


18 december 2019

Naam
CAO Hellende Daken

Loonsverhogingen
– 2,25% loonsverhoging per 1 januari 2020
– 2,25% loonsverhoging per 1 januari 2021

De bovengenoemde loonstijgingen gelden niet voor werknemers van wie het loon boven de 115 procent van de toepasselijke loonschaal uitkomt. De werknemer heeft deels of geheel recht op de loonsverhoging voor zover het nieuwe loon de 115 procent van de van toepassing zijnde loonschaal niet overschrijdt. Uiteraard staat het vrij om de loonsverhoging volledig toe te passen.

Bron: CAO Hellende Daken