Akkoord CAO Yara 2016-2018

0
721


2 juni 2016

CAO-naam
CAO Yara Sluiskil

Download Akkoord CAO Yara 2016-2017
> niet beschikbaar

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 2 jaar van 1 april 2016 tot en met 31 maart 2018.

Loonmutaties
– 1,5% loonsverhoging per 1 april 2016;
– 2,0% loonsverhoging per 1 april 2017.

Arbeidsvoorwaarden
– Volcontinu diensten Sluiskil: er worden vanaf 2017 van de 7 dagdiensten structureel 2 dagdiensten uit het rooster geschrapt. In 2016 wordt 1 dagdienst geschrapt;
– Drieploegendienst Vlaardingen: krijgt structureel 2 extra ADV-dagen vanaf 2017. In 2016 krijgt men de eerste extra ADV-dag. Deze 2 dagen plus de vrij opneembare ADV-dagen worden in overleg met de ondernemingsraad collectief ingepland;
– 80% werken – 90% inkomen – 100% pensioenopbouw: op basis van reeds bestaande cao-afspraken en de voorbeeldberekening zoals door Yara gepresenteerd. Yara gaat hierover voorlichting en info geven;
– Bovenwettelijke vakantiedagen en ADV-dagen mogen gespaard worden tot: – 25 dienstjaren 40 dagen. Voor elk dienstjaar meer dan 25 dienstjaren, 4 dagen extra (35 dienstjaren = 80 dagen).
– AVI-dagen: 7 jaar voor AOW-leeftijd geen beperking. Opname in jaar van aankoop (pilot 2 jaar);
– Overwerktoeslag dagdienst Zaterdag (50%) wordt gelijk aan toeslag voor zondag (100%);
– WW-duur en -opbouw: wordt gerepareerd volgens afspraken Sociaal Akkoord.

Bron: CNV Vakmensen, 31 mei 2016