Akkoord CAO Weefselkweek 2018-2019

0
80


8 juni 2018

CAO
CAO Weefselkweeksector

Download Akkoord CAO Weefselkweek 2018-2019
> Akkoord CAO Weefselkweek 2018-2019 (07-06-18)

Looptijd
De looptijd van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019.

Loonmutaties
– 1,0% loonsverhoging per 1 december 2018

Arbeidsvoorwaarden
– – De feitelijke salarissen en salarisschalen worden per 1 /12/2018 met 1% verhoogd.
– Aanpassing WHK-premie (was 50%/50%) wordt per 1/1/2019 75% WHK-werkgeverspremie, WKH-premie werknemer 0.25% Loonsverhoging.
– TVT-regeling van max. 1 werkweek, maar onder voorbehoudt als dit in een bepaalde periode wordt gecompenseerd dan wordt er geen toeslag uitbetaald. De TVT-pot dient tijdens het kalenderjaar te worden opgenomen.
– Tekst 2de jaar ziekte wordt tekstueel verduidelijkt en is er een protocolafspraak arbeidsongeschiktheid artikel gedurende looptijd verder met elkaar te bespreken.
– Een nieuwe bijlage wordt in de cao opgenomen met diverse verlofsoorten met nadere toelichting, waaronder kortdurend zorgverlof, mantelzorg conform de Wet Arbeid & Zorg. In een protocolafspraak hebben we vastgelegd dat gedurende de looptijd deze verlofsoorten nader worden besproken en bekeken hoe we de cao op deze punten verder kunnen verduidelijken.
– Een eerste stap naar een seniorenregeling met de volgende afspraak: (80/85/85) 80% werken, 85% loon en 85% pensioenopbouw.
– Tekstwijziging in artikel 5 waarbij er rekening wordt gehouden met 1 maand aanzegtermijn bij een opzegging van contract met bepaalde tijd dienstverband door werkgever.
– Loongebouw van A naar functie trede 1 wordt aangepast.

Bron: FNV Agrarisch Groen, 7 juni 2018