Akkoord CAO WAOJ 2012-2013

0
770


30 oktober 2012

CAO-naam
CAO WAOJ | CAO Adviesorganisaties voor Onderwijs en Jeugd

Download Akkoord CAO WAOJ 2012-2013
> Akkoord CAO WAOJ 2012-2013

Looptijd
De CAO heeft een looptijd voor één jaar (1 juli 2012 t/m 30 juni 2013)

Loonmutaties
Een structurele salarisverhoging van 0.5% per 1 juli 2012.

Arbeidsvoorwaarden
– dat er voor beoordelingen ‘onvoldoende’ en ‘te verbeteren’ aanvullend flankerend beleid wordt uitgewerkt, en dat in de volgende cao (2013 en verder) afspraken worden gemaakt over een sanctieparagraaf in het kader van de toepassing van de nieuwe beloningssystematiek als vastgelegd in artikel 6 voor situaties van verwijtbaar disfunctioneren.
– m.b.t. levensloop: Indien de werkgever wordt verplicht tot vergoedingen als gevolg van het eventuele overheidsbeleid vitaliteit medewerkers, dan zullen deze ten laste worden gebracht van het in artikel 11, lid 3c genoemde budget
– Een aantal kleinere redactionele wijzigingen wordt schriftelijk uitgewerkt en afgestemd met de bonden.

Bron: CNV Onderwijs, 22 oktober 2012