Akkoord CAO Vleessector 2013-2014

0
1613


2 mei 2013

CAO-naam
CAO Vleessector

Download Akooord CAO Vleessector 2013-2014
> Akkoord CAO Vlees 2013-2014

Looptijd
12 maanden van 1/4/2013 tot 1/4/2014

Loonmutaties
– De feitelijke lonen en salarisschalen worden verhoogd met 0,75 % per 1/6/2013

Arbeidsvoorwaarden
– Arbeidsduur. De standaard arbeidsduur bedraagt 36 uur conform cao. Werkgevers kunnen deze per (afdeling binnen een) bedrijf verhogen naar 38 uur. De 2 extra gewerkte uren worden volledig betaald. Werknemers kunnen conform de Wet Aanpassing Arbeidsduur de werkgever verzoeken om de arbeidsduur vrijwillig aan te passen.
– Ongunstige urentoeslag. Voor de uren gewerkt op maandag t/m vrijdag van 18.00 – 19.00 uur wordt geen ongunstige urentoeslag betaald. Artikel 25 lid 1 zal worden aangepast.
– Artikel 42 Seniorenregeling. Werkgevers kunnen besluiten om de huidige seniorenregeling zoals vermeld in artikel 42 van de cao eerder aan te bieden dan op de leeftijd van 60 jaar. Lid 4 wordt geschrapt waardoor het pilotkarakter van deze regeling komt te vervallen en dus definitief wordt.