Akkoord CAO Verzekeringsbedrijf 2011-2013

0
1730


17 maart 2012

Naam
CAO Verzekeringsbedrijf

Akkoord CAO Verzekeringsbedrijf 2011-2013
> nog niet beschikbaar

Looptijd
De CAO heeft een looptijd van 19 maanden van 1 juni 2011 tot 2 januari 2013.

Loonsverhogingen
De salarissen worden per 1 april 2012 verhoogd met 1,75 procent.

Arbeidsvoorwaarden
– Het akkoord voorziet verder in een gewijzigde pensioenregeling met een voortaan voorwaardelijk gestelde indexatie, waardoor de pensioenlasten beter beheerst worden. Daarnaast wordt de franchise verlaagd, waardoor werknemers meer pensioen opbouwen.
– Een verruiming van het arbeidstijdenkader van 19.00 naar 21.00 uur, waardoor de toeslag op het werken tijdens deze uren vervalt.
– Het schrappen van de korting op de vakantieaanspraken bij de derde ziekmelding.
– Het verlengen van de projecten ‘samenhangend inzetbaarheidsbeleid’ en werkervaring voor Wajongers.

Bron: Bond voor Verzekeraars, 15 maart 2012