Akkoord CAO Verf en Drukinkt 2012-2013

0
599


2 juni 2012

CAO-naam
CAO Bereide Verf- en Drukinktindustrie
Ook bekend als CAO VVVF

Download Akkoord Verf en Drukinkt 2012-2013
> Akkoord CAO Verf en Drukinkt 2012-2013

Looptijd
De looptijd is een periode van 14 maanden van 1 april 2012 tot en met 31 mei 2013.

Loonmutaties
De schaalsalarissen resp. de feitelijk betaalde salarissen worden per 1 april 2012 verhoogd met 1,25% en per 1 januari 2013 met 0,5%. De minimum vakantietoeslag voor vakvolwassen werknemers zal eveneens met dit
percentage worden verhoogd.

Arbeidsvoorwaarden
– Het einde dienstverband bij pensionering wordt gelijkgesteld aan de ingangsdatum van de AOW uitkering.
– De leden van de VVVF zullen 4 arbeidsplaatsen beschikbaar stellen voor zgn. WAJONG’ers. Dit kan gaan om een reguliere functie maar ook om een stageplaats.
– De tekst van de CAO zal worden aangepast aan de nieuwe vakantiewetgeving.
– Ter aanvulling op de bestaande afspraken zullen 2 pilots worden gestart (scholing en levensfasebewust personeelsbeleid).
– De huidige bijdrageregeling ten behoeve van de werknemersorganisaties zal gedurende de looptijd van de CAO worden gecontinueerd.

Bron: CNV Vakmensen, 24 mei 2012