Akkoord CAO Veolia Fast Ferries 2010-2012

0
1211


15 juni 2010

CAO-naam
CAO Veolia Fast Ferries

Download CAO principeakkoord
> Principeakkoord CAO Fast Ferries

Looptijd
1 april 2010 tot 1 april 2012.

Loonmutaties
Een compleet nieuw loongebouw:
– De salarisgroepen worden teruggebracht van 11 naar 9.
– De eindschalen zijn fors verhoogd.
– De medewerkers die nu in hun eindschaal zitten gaan binnen maximaal 1,5 jaar naar de nieuwe eindschaal. Het aantal eindschalers is ongeveer 80% van de totale bezetting.
– Werknemers/sters die nog niet aan hun eindschaal zitten worden ingedeeld in het nieuwe loongebouw en ontvangen jaarlijks een periodiek, voor hen is het salarisperspectief aantrekkelijker geworden.
– De lonen worden va 1/7/2010 verhoogd met 1,25% en va 1/7/2011 nog eens met 1,25%.
– In januari 2011 ontvangt iedere werknemer/ster een bonus van € 300,–

Arbeidsvoorwaarden
– Het ziekengeld gaat voor de eerste twee jaar naar 100%. Vanaf de 2e ziekmelding ontstaat een wachtdag met een maximum van 2 dagen over 12 maanden. Bij een sanctie van het UWV zal ook het 3e jaar 100% zijn.
– De werkgever mag 2 snipperdagen inroosteren waarbij 4 halve dagen ook mogelijk is. Collectief inroosteren gebeurt in overleg met de OR.
– Er komt een systeem van gemiddelde OT.
– Werknemers in een combifunctie krijgen va 1/7/2010 de toeslagen op basis van het gemiddelde salaris.
– Bij gebroken diensten krijgen de werknemers de extra reiskosten betaald indien er daadwerkelijk reiskosten worden gemaakt.
– Er komt een regeling “toeslag bezwarende werkomstandigheden” die met terugwerkende kracht ingevoerd zal worden tot mei 2009. Overeenstemming hierover dient voor 1/9/2010 bereikt te worden.
– Keuringen vanaf 2010 in eigen tijd waarbij de reiskosten door de werkgever zullen worden vergoed.

Bron: De Unie, 14 juni 2010