Akkoord CAO Unilever 2017-2018

0
360


18 januari 2018

CAO-naam
CAO Unilever

Download Akkoord CAO Unilever 2017-2018
> nog niet beschikbaar

Looptijd
De CAO heeft een looptijd van 14 maanden, van 1 mei 2017 tot en met 30 juni 2018.

Loonmutaties
– 2,00% loonsverhoging per 1 maart 2018
– 0,40% loonsverhoging per 1 mei 2018

Naast deze structurele verhogingen ontvangen medewerkers die in de periode 1 mei 2017 t/m 28 februari 2018 in dienst waren een eenmalige bruto uitkering van 2%.
Voor de Oss medewerkers (WL1), welke in scope zijn van de transactie van de Oss-fabriek van Unilever naar Zwanenberg Food Group, is de volgende afspraak gemaakt: een eenmalige uitkering over de periode 1 mei 2017 tot en met 30 juni 2018 van 2%.

Arbeidsvoorwaarden
– Partijen spraken eerder af om uitvoering te geven aan de private verzekering van het 3e WW-jaar. Op 14 december 2017 is de formele procedure daarvoor door de Cao-partijen in gang gezet en is de aanmelding geschied.

Bron: CNV Vakmensen, 18 januari 2018