Akkoord CAO UMC 2018-2020

0
14315

| Download CAO UMC * | CAO Universitair Medische Centra |


8 november 2018

CAO-naam
CAO UMC, Universitair Medische Centra

Download Eindbod CAO UMC 2018-2020
> Eindbod CAO UMC 2018-2020 (19-09-18)

Looptijd
De looptijd is van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2020.

Loonmutaties
– 2,50% loonsverhoging in augustus 2018
– 2,75% loonsverhoging in augustus 2019
– 3,00% loonsverhoging in augustus 2020

Arbeidsvoorwaarden
– Het persoonlijk budget wordt vanaf 1 januari 2019 bij het salaris gevoegd (0,92 procent). Dit geldt niet voor medisch specialisten. Hun persoonlijk budget is in de vorige cao opgenomen in het budget functiegebonden kosten.
– Coassistenten ontvangen vanaf 1 januari 2019 naast hun huidige vergoedingen, nog eens 100 euro bruto per maand tijdens hun coschappen.
– De NFU wil maatregelen nemen om de werkdruk te verlichten. Terugdringing van regeldruk en registratielast staan daarbij centraal.
– Gedurende de looptijd van de cao worden de mogelijkheden van zelf roosteren, teamroosteren en gezond roosteren onderzocht. Ook wordt gekeken hoe de umc’s generatiebeleid kunnen toepassen.

Bron: Ambtenarensalaris, 1 november 2018