Akkoord CAO Tuinzaad 2011-2013

0
1698


5 juli 2011

CAO-naam
CAO Tuinzaad

Download Akkoord CAO Tuinzaad 2011-2014
> Akkoord Cao Tuinzaad 2011-2014

Looptijd
Looptijd: van 1-10-2011 tot 1-1-2014 (27 maanden).

CAO-code t.b.v. loonheffing
245

Loonmutaties
De lonen worden verhoogd:
• per 1 oktober 2011 met 0,75%,
• per 1 januari 2012 met 1,0%,
• per 1 juli 2012 met 0,75%,
• per 1 januari 2012 met 1,0% en
• per 1 oktober 2012 met 1,25%.

Arbeidsvoorwaarden

Uitzendkrachten
Indien bij werkgever meer dan 15% uitzendkrachten van het totaal aantal werknemers (headcount) op jaarbasis werkzaam zijn, zal met de OR of bij afwezigheid daarvan met de vakorganisaties overleg over inzet en beloning worden gevoerd.

Nieuwe vakantiewetgeving
Tijdens de looptijd van deze cao zal nader overleg plaatsvinden over het invoeren van de nieuwe vakantiewetgeving per 1 januari 2012. CAO-artikel 15 lid 6 (beperking vakantieopbouw bij ziekte) zal per 1 januari vervallen.

Bedrijfspensioenfonds
De reguliere premieverhoging per 1 januari 2011 en per januari 2012 van het BPL zal op basis van 60% werkgever en 40% werknemer worden verdeeld.

Consignatie
In de CAO zal een consignatieregeling worden opgenomen met een vergoeding van € 135,= per week.
Per etmaal bedraagt de consignatietoeslag:
• Van maandag t/m vrijdag: € 15,=
• Zaterdag: € 25,=
• Zon- en feestdagen:€ 35,=
• Als de werknemer een volledige week is geconsigneerd, is in de consignatievergoeding een vergoeding van maximaal een werkuur voor een opkomst inbegrepen, te rekenen vanaf het moment van de oproep.
• De reiskilometers zullen per opkomst worden vergoed a € 0,19 per km.

Bron: CNV Vakmensen, 4 juli 2011