Akkoord CAO Transport 48 urige werkweek

0
2159


22 mei 2010

Op donderdag 20 mei hebben sociale partners in het beroepsgoederenvervoer over de weg (Transport en Logistiek Nederland (TLN), KNV, VVT en FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen) overleg gevoerd over een nieuwe CAO.

Tijdens dit overleg is voornamelijk gesproken over de invoering van de 48 urige werkweek voor chauffeurs in de Nederlandse wetgeving. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft sociale partners hierover om een advies gevraagd.

Invoering 48 urige werkweek

CAO-partijen hebben een akkoord bereikt over dit advies met betrekking tot de invoering van de 48 urige werkweek. Als uitgangspunt geldt dat 50% van de niet-rijtijd als beschikbaarheidstijd wordt aangemerkt. Op verzoek van de individuele chauffeur kan hiervan naar beneden worden afgeweken. Partijen zijn van mening dat hiermee een optimaal evenwicht wordt bereikt tussen inzetbaarheid van de medewerkers en de individuele zeggenschap over arbeidstijden. Partijen hebben hiermee tevens zeker gesteld dat de invoering van de 48 urige werkweek geen gevolgen heeft voor de inkomens van chauffeurs. CAO-partijen zullen dan ook deze gezamenlijke oplossing voorleggen aan de minister van Verkeer en Waterstaat teneinde deze in de Nederlandse wetgeving te laten opnemen.

Bron: TLN. 21 mei 2010