Akkoord CAO Transavia Grondpersoneel 2013-2016

0
305


22 januari 2016

Naam
CAO Transavia Grondpersoneel

Akkoord CAO Transavia Grondpersoneel 2013-2016
> Akkoord CAO Trasavia Grondpersoneel 2013-2016

Looptijd
De CAO heeft een looptijd van 1 mei 2013 tot en met 31 december 2016.

Loonsverhogingen
Gedurende de looptijd van deze CAO kent Transavia over de salarissen en de salarisschalen geen structurele kostencompenserende loonsverhoging toe.

Arbeidsvoorwaarden
– Het aantal ADV-dagen wordt met ingang van 2015 stapsgewijs afgebouwd.
– Partijen treden in overleg over een verbetering van de bestaande winstdelingsregeling (overeengekomen d.d. 22 april 2015). Deze nader tussen partijen te bepalen verbetering zal worden uitgevoerd zodra de beoogde Grondkostenreductie van 15% ten opzichte van 2014 uit het strategisch plan is gerealiseerd.
– Transavia is bereid de afspraak over fiscale uitruil van de reiskosten woon-werkverkeer te verlengen.
– Parttimers ontvangen de vergoeding voor het werken op feestdagen op basis van het aantal uren dat gewerkt is op de feestdag (en derhalve niet naar rato van het dienstverband).

Bronnen: SZW, 22 januari 2016