Akkoord CAO Technische Groothandel 2014-2015

0
1307


21 september 2014

Naam
CAO Technische Groothandel

Akkoord CAO Technische Groothandel 2014-2015
> Akkoord CAO Technische Groothandel 2014-2015

Looptijd
De cao loopt van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015.

Loonsverhogingen
• Per 1-12-2015, 1,5%
• Per 1-4-2015, 2%
• Per 1-12-2015, 0,25%
• 1,6% in december in 2014 eenmalig.

Arbeidsvoorwaarden
– Flexwerk en ontslagrecht in de CAO. In de CAO wordt opgenomen dat voor de regelingen inzake flexwerk, indienstneming en ontslag de wettelijke regeling geldt.
– Afspraken over Duurzame Inzetbaarheid
– Een eventuele loonsverhoging voor de vertegenwoordiger in de buitendienst mag met de cao verhoging verrekend worden. Dit gaat pas in 2015 in. De vertegenwoordiger kan daar dus in de onderhandelingen met zijn werkgever nu al rekening mee houden.
– De verjaringstermijn van de vakantiedagen wordt aangepast aan de huidige wetgeving. Dit gaat echter pas in 2016 in. Tot die tijd kun je dus nog extra dagen opbouwen die net als je huidige tegoed in ieder geval 5 jaar behouden blijven.

Bron: De Unie, 16 september 2014