Akkoord CAO Taxivervoer 2007-2008

0
1015


25 april 2007

Naam
CAO Taxivervoer

Aantal werknemers
40.000

Looptijd
1 juli 2007 t/m 31 december 2008

Partijen
Taxivervoer Nederland (KNV Taxi)
FNV Bondgenoten
CNV BedrijvenBond

Loonmutaties en eenmalige uitkering
1 juli 2007- 1,25%       
1 oktober 2007 – 2,00%       
1 juli 2008 – 1,25%

Arbeidsvoorwaarden
Cao-partijen zullen de werkingssfeerbepaling aanpassen in die zin dat ook uitzendkrachten en werknemers in dienst van payrollbedrijven die taxivervoer verrichten verplicht onder de werkingssfeer van de cao taxivervoer vallen. De werkgever die gebruik maakt van uitzendkrachten of inhuur via payrollbedrijven dient voor zover juridisch mogelijk en handhaafbaar SFT premie af te dragen. Dit naar model van de cao Besloten Busvervoer.
Voor een deel van de chauffeurs komt er een EHBO-toeslag. Voor werknemers met een dienstverband korter dan één jaar geldt dat een tredeverhoging ingaat op 1 januari van het kalenderjaar. De regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2006.

CAO-code t.b.v. loonheffing
679

CAO-tekst
Bron: Sociaal Fonds Taxi, CAO Taxivervoer januari 2005 t/m juni 2007

CAO-akkoord
Bron: CNV Onderhandelingsresultaat CAO Taxivervoer