Akkoord CAO SVB 2011-2014

0
1020


4 maart 2012

CAO-naam
CAO SVB – Sociale Verzekeringsbank

Akkoord CAO SVB 2011-2014
> Akkoord CAO SVB 2011-2014

Looptijd
De looptijd van de nieuwe cao is van 1 oktober 2011 tot 1 juli 2014

CAO-code t.b.v. loonheffing
1353

Loonmutaties
01-07-2012: 1,5 procent
01-07-2013: 1,5 procent

Arbeidsvoorwaarden
– De regeling aangaande betaald ouderschapsverlof wordt per 1 januari 2012 voor de resterende looptijd van de nieuwe cao ongewijzigd voortgezet.
– Voor wat betreft het verval van de vakantie-uren wordt aangesloten bij de wettelijke regeling per 1 januari 2012. De SVB wijzigt de regeling per 1 januari 2013.
– De leeftijdsgebonden vakantie-uren zullen, met ingang van 1 januari 2013, worden bevroren.
– Sinds 1 januari 2011 hanteert de SVB de werkkostenregeling. Het cafetariasysteem SVB blijft echter bestaan, m.u.v. de doelen spaarloon en levensloop, omdat deze mogelijkheden bij wet zijn vervallen per 1 januari 2012.
– De SVB spant zich zoveel mogelijk in om mensen met een arbeidshandicap in dienst te nemen.

Bron: Abvakabo FNV, februari 2012