Akkoord CAO Suiker Unie 2012-2013

0
774


3 juni 2012

CAO-naam
CAO Suiker Unie

Download Akkoord CAO Suiker Unie 2012-2013
> Akkoord CAO Suiker Unie 2012-2013

Looptijd
De looptijd van de CAO is 12 maanden (1 april 2012 tot 1 april 2013).

Loonmutaties
De salarissen en de salarisschalen zullen per 1 februari 2013 worden verhoogd met 2,3%.

Bij het bereiken van het akkoord zal bij de eerstvolgende betaling een eenmalige bruto uitkering worden verstrekt van 3% over 12x het maandsalaris plus vakantietoeslag en eindejaarsuitkering. Hierbij geldt een minimum van € 1500 bruto.

Arbeidsvoorwaarden
– Uitzendkrachten. Suiker Unie zal conform het bepaalde in art.1.6 van de CAO in het Periodiek Overleg een overzicht verstrekken van de aantallen uitzendkrachten en de plaatsen waar deze worden ingezet.
De gehanteerde systematiek terzake van het inzetten van campagnemedewerkers als losse werknemers zal in Dinteloord niet worden gewijzigd. Deze afspraak zal in het protocol worden opgenomen.
– De basis voor de kilometervergoeding woonwerkverkeer wordt verhoogd naar € 0,19/km. Voor tijdelijke medewerkers in de campagne zal een dagvergoeding op basis van € 0,19/km voor woonwerkverkeer gaan gelden.
– Gedurende een periode van arbeidsongeschiktheid loopt de opbouw van verlof door alsof men arbeidsgeschikt is.
– De mogelijkheid blijft bestaan dat tot maximaal 250 dagen gespaard kan worden via CAO à la Carte. Dit betekent dat alle verlofdagen/CAO à la Carte-dagen in tegenstelling tot nieuwe wetgeving geen beperkte geldigheid krijgen.
– Werkgever spreekt de intentie uit om in deze CAO-periode werkgelegenheid te bieden aan een drietal Wajongers.
– Gedurende de looptijd van de CAO zal werkgever de volledige gedifferentieerde WGA premie voor zijn rekening nemen.

Bron: De Unie, 29 mei 2012