Akkoord CAO Sociale Werkvoorziening 2007-2010

0
557


10 mei 2008

Het VNG-bestuur heeft de CAO sociale werkvoorziening 2007-2010 vastgesteld. Alle CAO-partijen zijn nu akkoord.

Hiermee is het onderhandelaarsakkoord definitief omgezet in een nieuwe CAO voor de sector sociale werkvoorziening.

Tevredenheid
De Kamer Gesubsidieerde Arbeid (KGA) heeft het akkoord eerder met een positief advies schriftelijk aan de leden voorgelegd. Uit deze ledenraadpleging bleek dat ook de leden tevreden zijn met het resultaat.

Leeftijdsverlofdagen
Vanwege uitvoeringstechnische redenen en in onderling overleg met alle partijen, is de bevriezing van de leeftijdsverlofdagen opgeschoven naar 1 januari 2010. De VNG informeert gemeenten zo snel mogelijk over de uitwerking van de CAO.

CAO-nieuws
meer CAO-informatie

Zie ook Eindbod CAO Sociale werkvoorziening

Bron: VNG, 8 mei 2008