Akkoord CAO Shell 2013-2015

0
4565


9 april 2013

CAO-naam
CAO Shell

Download Akkoord CAO Shell 2013-2015
> Akkoord CAO Shell 2013-2015

Looptijd
Looptijd: 24 maanden, ingaande 1 maart 2013 tot 1 maart 2015.

Loonmutaties
– 2% algemene structurele loonsverhoging per 1 maart 2013, in combinatie met 0,5% verhoging van het bonuspercentage per 1 februari 2014.
– 2% algemene structurele loonsverhoging per 1 maart 2014.
De salarisschalen zullen met hetzelfde percentage worden verhoogd.

Arbeidsvoorwaarden
– Verhoging van de call-in vergoedingen per 1 juli 2013. Type oproep 3 van € 60,- naar € 70,-, type oproep 2 van € 100,- naar € 115,- en type oproep 1 van € 200,- naar € 225,-.
– Aanpassing van de Compensatie Regeling Ploegendienst per 1 juni 2013. Medewerkers ontvangen de compensatie uitkering in 72 maandelijkse termijnen. Daarbij wordt de vermenigvuldigingsfactor verhoogd van 1,3% naar 1,5% en het maximum
op te bouwen bedrag wordt verhoogd van 550% naar 600%.
– Continuering van de werkgeversbijdrage AWVN voor de vakbonden.

Bron: CNV Vakmensen, 5 april 2013