Akkoord CAO Schoenmakers 2011-2013

0
1398


4 juni 2012

CAO-naam
CAO Schoentechniek

Download Akkoord CAO Schoentechniek 2011-2013
> Akkoord CAO Schoenmakers 2011-2013

Looptijd
De looptijd van de CAO is van 1 juli 2011 t/m 30 juni 2013

Loonmutaties
– Per 1/5/2012 ontvangen de medewerkers 1,25% over de van toepassing zijnde schaalsalarissen.
– Per 1/9/2012 ontvangen de medewerkers 0,5% over de van toepassing zijnde schaalsalarissen.
– Per 1/1/2013 ontvangen de medewerkers 0,5% over de van toepassing zijnde schaalsalarissen.

Arbeidsvoorwaarden
– CAO-partijen hebben tijdens de vorige CAO ronde in 2010 al vastgesteld dat de
pensioenpremie voor het bedrijfstakpensioenfonds voor de schoenmakerij niet kostendekkend is en afgesproken om deze gefaseerd te laten stijgen. De kostendekkende pensioenpremie voor 2012 is vastgesteld op 17,5% over de pensioengrondslag. De verdeling van de premie tussen werknemers en werkgevers blijft ieder 50%.
– CAO partijen stellen een commissie in om beleid voor duurzame inzetbaarheid van personeel (leeftijdsfase bewust personeelsbeleid) op te zetten. In de commissie nemen vertegenwoordigers van alle CAO partijen zitting. Hierbij zullen alle onderdelen van de CAO die onder de duurzame inzetbaarheid vallen tegen het licht worden gehouden.
– Per 1 januari 2012 hebben zowel volledig als gedeeltelijke zieke werknemers recht op de volledige opbouw van de wettelijke vakantiedagen. Als gevolg hiervan wordt artikel 17.2 lid 2 m.i.v. 1 januari 2012 gewijzigd in: De werknemer bouwt maximaal over de laatste zes maanden van zijn arbeidsongeschiktheid de bovenwettelijke vakantie- en snipperdagen op.

Bron: CNV Vakmensen, 23 mei 2012