Akkoord CAO Schiphol Dienstverlening 2012

0
334

2 oktober 2012

CAO-naam
CAO Schiphol

Download Akkoord CAO Schiphol 2012
> Principeakkoord CAO Schiphol Dienstverlening 2012

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 1 april 2012 tot en met 31 december 2012.

Loonmutaties
Een loonstijging van in totaal 2 procent per 1 april 2012.

Arbeidsvoorwaarden
– Als compensatie voor toegenomen kosten van bijvoorbeeld de Inkomensafhankelijke Zorgverzekeringswet zal iedere medewerker naar rato van de omvang van het dienstverband (arbeidsduur) een éénmalige uitkering ontvangen van € 250 netto. De eenmalige uitkering wordt uitgekeerd in december 2012.
– Medewerkers die behoren tot een erkende niet-christelijke religieuze gemeenschap kunnen op de voor hen geldende religieuze feestdagen onbetaald verlof opnemen tot een maximum van drie dagen per kalenderjaar voor zover de roosterplanning dit toelaat. Het is aan de werkgever toegestaan een verlofdag van deze aard te weigeren op het moment dat dit de uitvoer van de werkzaamheden/planning sterk compliceert.
– Partijen zijn overeengekomen met ingang van 01.01.2013 een leeftijdsfasebewust personeelsbeleid in te voeren. Aan dit beleid wordt waarschijnlijk vorm gegeven met een persoonlijk budget per medewerker wat ingezet zou kunnen worden voor verloffaciliteiten, tegemoetkoming in (medische)zorg, opleidingen en maatschappelijke ondersteuning. Vanaf september 2012 onderhandelen partijen verder over de invulling van dit beleid.

Bron: CNV Publieke Zaak, 26 september 2012