Akkoord CAO Saint-Gobain 2010-2012

0
1116


24 maart 2011

CAO-naam
CAO Saint-Gobain Isover Benelux BV

Download onderhandelingsresultaat CAO Saint-Gobain Isover
> Onderhandelingsresultaat SG 2010-2012

Looptijd
Looptijd: 1 juli 2010 – 1 juli 2012.

CAO-code t.b.v. loonheffing
2071

Loonmutaties
Gedurende de looptijd van de CAO worden de lonen en toeslagen verhoogd met, in totaal, 3,8%. Hiervan is 3,3% zonder meer structureel (telt dus onder meer voor: Vakantietoeslag, Ziekengeld, Pensioen opbouw en werkt door naar de toekomst toe). Het overige 0,5% zal, afhankelijk van de inflatie ontwikkeling in 2011, geheel structureel zijn, geheel eenmalig of gedeeltelijk structureel EN gedeeltelijk eenmalig.

Arbeidsvoorwaarden
Winstdeling regeling
Deze wordt gehandhaafd. De wijze waarop deze berekend wordt, wordt eenvoudiger, maar het uiteindelijke resultaat zal niet afwijken van hetgeen nu uitgekeerd wordt. Daarnaast is het voorstel van de werkgever van tafel om de winstdeling uitkering te maximeren tot een bepaald bedrag.

Vitaliteit en Opleidingen
Saint-Gobain en de OR gaan een commissie instellen die gedurende de looptijd van de CAO plannen gaat ontwikkelen om maatregelen te nemen die de vitaliteit van de medewerkers zullen bevorderen en in hun opleidingsbehoeften zullen voorzien. Dit in het kader van het streven naar de “duurzame medewerker”, die zijn/haar pensioen gezond en met plezier kan halen en die zijn/haar positie op de arbeidsmarkt kan verbeteren.

Bron: De Unie, 23 maart 2011