Akkoord CAO Reprografische bedrijf 2014-2015

0
649


14 juli 2014

CAO-naam
CAO Reprografische Bedrijf
Ook bekend als: CAO Repro

Download Akkoord CAO Reprografische bedrijf 2014-2015
> nog niet beschikbaar

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 1 januari 2014 t/m 30 juni 2015. (De bepalingen inzake de bedrijfstakregelingen hebben een looptijd t/m 31 december 2016.)

Loonmutaties
• De werkelijke lonen van de werknemers worden verhoogd met 1% per 1 juli 2014 en met eveneens 1% per 1 januari 2015 (dus 2% in 18 maanden). De verhoging wordt verwerkt in de boekjeslonen en de minimumvakantietoeslagen.

Arbeidsvoorwaarden
• De regelingen inzake het persoonlijk opleidingsbudget (artikel 8.3 van de cao), de bijdrage aan het Mobiliteitscentrum C3 en het outplacementbudget (artikel 8.5) worden voortgezet.
• De regeling inzake het stimuleren van de opleidingsbereidheid van werkgevers en werknemers (protocollaire bepaling 12) wordt voortgezet, zowel in 2014 als in 2015.
• Partijen zullen gedurende de looptijd van de cao overleggen over aansluiting bij de cao voor de creatieve industrie per 1 juli 2015 en over modernisering van de cao (o.a. over de leeftijdslonen en aanloopschalen).
• Werkgevers zullen zich blijven inzetten om jongeren met een Wajong-uitkering (Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen Jonggehandicapten) in dienst te nemen.
• Aan het bestuur van het FWG wordt voorgesteld het aan de sector reprografie toerekenbare overschot van het fonds uit te keren aan de werknemers: werknemers die onder de regeling vielen, op 1 januari 2013 in dienst waren en op 1 januari 2015 nog steeds in dienst zijn. Idee is dat de uitkering in het voorjaar van 2015 moet kunnen plaatsvinden.

Bron: CNV Dienstenbond, 11 juli 2014