Akkoord CAO Provincies 2012-2015

0
934


9 oktober 2014

Naam
CAO Provincies

Akkoord CAO Provincies 2012-2015
> Akkoord CAO Provincies 2012-2015

Looptijd
De nieuw CAO krijgt een looptijd van 3 jaar en 7 maanden en loopt van 1 juni 2012 tot 31 december 2015.

Loonsverhogingen
Op 1 januari 2015 wordt een structurele loonsverhoging van 2% doorgevoerd. Op 1 juli 2015 gaan de lonen opnieuw met 1% omhoog. Zodra de CAO wordt ondertekend ontvangt het provinciepersoneel een eenmalige uitkering van 450 euro bruto.

Arbeidsvoorwaarden
• Er komt een sectoraal kader Van Werk Naar Werk. Bij boventalligheid krijgen ambtenaren 24 maanden de tijd om ander werk te vinden. Tal van instrumenten staan tot hun beschikking om de kans op werk te vergroten, zoals scholing, begeleiding, loopbaanoriëntatie, etc.
• Daarnaast hebben we afspraken gemaakt om arbeidsgehandicapten en jongeren aan een baan te helpen bij de provincies. Ook gaan we onderzoeken hoe het is gesteld met de (doorgeschoten) flexibele arbeidsrelaties bij de provincies met het doel deze in te perken.
• Het AOW-hiaat, dat is ontstaan door verhoging van de AOW-leeftijd, wordt in de CAO gerepareerd.

Bron: CNV Publieke Zaak, 9 oktober 2014